Projektledning

Samordning med alla inblandade parter – för ett lyckat projekt

För ett lyckat projekt krävs även en bra och ansvarstagande projektledare. Detta är en självklarhet hos oss på PC-2U.


Det är så många moment som måste stämma i ett projekt och det är projektledarens ansvar att dessa moment utförs och samordnas med alla inblandade parter. Allt från löpande kontakt med beställare och beredare till upphandling av gräventreprenörer och kraftmontörer.

För ett lyckat projekt måste kemin mellan de inblandade fungera och det skall vara roligt och inspirerande att genomföra projekt. Detta anser vi på PC-2U vara grunden för att få till ett väl fungerande projekt. När detta stämmer och alla inblandade vet om målen och detaljerna kring projektet så kommer även måldatum och budget hållas och vi når då gemensamt ett lyckosamt resultat.

 

I projektledarens uppgift innefattas bland annat:

  • Upphandlingar för genomförande
  • Byggledning och kontroll
  • Förstudier, utredningar, rådgivning
  • Budgetmål
  • Tekniska och ekonomiska utredningar och kalkyler
  • Tillståndsfrågor och myndighetskontakter
  • Samordning med alla inblandade parter

Har du frågor om projektledning, förstudier,
budgetmål, samordning etc? Kontakta oss

Vi försöker alltid vara behjälpliga och se till uppdragsgivarens bästa. Ta kontakt med oss idag så hjälper vi er.