Beredning

Väl utförd beredning –
för bästa tänkbara utförande

PC-2U utför beredningar åt entreprenörer och kraftbolag. Vi gör det som krävs för ett lyckat utförande.


En förutsättning för ett bra utförande är en väl utförd beredning. Detta för att hålla tidsramar & budget. För att lyckas med detta krävs en noggrann beredare som känner ansvar och har koll på avtal, kalkyler och hur projektets underlag kan utformas för att projektet skall bli så smidigt och effektivt som möjligt för alla inblandade parter.

Det är viktigt att projektets underlag är lättläst och tydligt så det enkelt går att se vad som ingår i projektet. En tydlig beredningen minimerar även risken för missförstånd och minskar de frågor som uppstår i utförandet.

 

I beredarens uppgift innefattas bland annat:

  • Tillståndshandlingar
  • Beräkningar/projektering
  • Värdering/avtalshantering
  • Kartunderlag
  • Kalkyler/Material
  • Avvägning – nybyggnation av luftledningar
  • Beredning av stads- och landsbygdsnät, skärgårdsmiljöer m.m.

Har du frågor om beredning, avtal,
kalkyler etc? Kontakta oss

Vi försöker alltid vara behjälpliga och se till uppdragsgivarens bästa. Ta kontakt med oss idag så hjälper vi er.